Tradice

Nedílnou součástí života mateřské školy jsou tradice, které obohacují dětem pobyt ve škole, například oslavy narozenin dětí, pouštění draků, dýňové odpoledne, mikulášské a vánoční nadílky, karneval, vynášení Morany, oslava Dne matek, Dne dětí a Dne otců, školní výlet, s budoucími školáky návštěva prvních tříd a slavnostní rozloučení s mateřskou školou.

Dýňové odpoledne Dýňové odpoledne Rozloučení s budoucími prvňáčkyRozloučení s budoucími prvňáčkyVýletVýletHrátkyOslava narozenin

Zájmové činnosti dětí

Keramika

V naší MŠ máme svoji keramickou pec. Během roku se všemi dětmi s hlínou pracujeme. Děti se učí vykrajovat, spojovat, burelovat a glazovat. Při tvorbě si děti rozvíjí jemnou motoriku, tvořivost, estetické cítění. V závěru si domů odnáší originální výtvor, ze kterého mají velkou radost.

Relíček

V úterý mohou děti od 16 hodin navštěvovat lidový soubor Relíček, který se schází v prostorách naší mateřské školy. Pod vedením paní Houšťové si děti osvojují prvky lidových tanců, písní a tradic.

Bonifácova školička

V edukativně stimulačních skupinkách, které jsou určené pro předškoláky, si děti s rodiči osvojují dovednosti, které jim mohou usnadnit přestup z mateřské školy do základní. Jde o 10 lekcí, kde každá z nich obsahuje činnosti na rozvoj grafomotoriky, jemné a hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, řeči a matematických představ. Domů si děti odnášejí první domácí úkoly – pracovní listy od osvědčených psycholožek, paní Bednářové a Šmardové.

Výstavy a muzea

Rádi navštěvujeme výstavy a expozice s komponovanými programy pro děti, kde mají malí návštěvníci možnost všechno si prohlédnout a vyslechnout výklad odpovídající jejich věku. Velmi oblíbené jsou pracovní dílny, ve kterých mohou všechno probádat. Využíváme dětské výstavy v našem šlapanickém muzeu, které jsou vždy obohacující a kvalitně připravené.

Návštěva muzea

Spolupráce

Dříve jsme hojně využívali pomoci studentů z místního gymnázia při organizování mikulášské nadílky i oslavy Dne dětí. S příchodem epidemiologických opatření jsme museli udělat změnu a připravit vše v rámci MŠ. Uvidíme, jaká budou nadále opatření. Omezili jsme i spolupráci se ZŠ. Velice pěkná byla divadelní představení pohádek, na které jsme byli zváni. V červnu jsme navštěvovali s předškoláky 1.třídy a družinu, aby se děti ve škole lépe adaptovaly a poznaly nové prostory. V podzimních měsících chodily učitelky z MŠ podívat se na „naše“ prvňáčky. Vždy to je velmi povzbuzující, jaký posun děti udělají. Po zřízení přípravné třídy v ZŠ hodně spolupracujeme se speciálními pedagogy. V jarních měsících k nám chodí na screening předškoláků. Společně se zamýšlíme nad dětmi, aby přechod do ZŠ byl bezproblémový.

Strašidelná stezka na ZŠMikuláš
Návštěva

Spolupracujeme s Městskou knihovnou ve Šlapanicích, kam chodíme na připravené programy, půjčujeme si knihy.

Městská policie pro nás připravuje v jarních měsících Dopravní den, při kterém si děti osvojují bezpečnostní pravidla při jízdě na kole a koloběžce.

Dopravní hrátky Dopravní hrátky

Šlapanický spolek myslivců pro nás připravuje povídání o myslivosti v našem okolí. Vše je doplněno ukázkou zvířat na myslivně a dobrým pohoštěním.

Každým rokem jsme zváni na koncert ZUŠ, který je určen pro předškoláky. Děti se tak mohou seznámit se všemi nabízenými obory: hudebním a tanečním během programu a výtvarným v prostorách školy.

V posledních létech jsme navázali spolupráci i s místními hasiči. Některý rok k nám ke školce zavítají s hasičským vozidlem, jindy se jdeme podívat do hasičky.

Naše děti zase chystají drobné radosti v podobě menšího dárku a vystoupení v Domě s pečovatelskou službou ve Šlapanicích. Babičky a dědečky navštěvujeme před vánočními a velikonočními svátky. Na Štědrovečerní večeři pro důchodce vyrábí děti z keramiky nebo jiného materiálu dárky. Snažíme se tak u dětí podporovat vztah ke starší generaci v našem městě.

Návštěva myslivny Zavírání zahrady

Spolupráce s rodiči

Na naší škole máme registrován Spolek rodičů. Díky němu můžeme zvát do MŠ divadla, planetárium. Máme také muzikohrátky, kamenohrátky, programy Malé technické univerzity. Jezdíme do Pozořic a Soběšic na environmentální programy, divadelní představení do divadla Radost.

© 1976-2023 MŠ Zahrádka