Tradice

Nedílnou součástí života mateřské školy jsou tradice, které obohacují dětem pobyt ve škole, například oslavy narozenin dětí, pouštění draků, dýňové odpoledne, mikulášské a vánoční besídky, karneval, oslava Dne matek a Dne dětí, školní výlet, s budoucími školáky návštěva prvních tříd a slavnostní rozloučení s mateřskou školou.

Dýňové odpoledne Dýňové odpoledne Rozloučení s budoucími prvňáčkyRozloučení s budoucími prvňáčkyVýletVýletHrátkyOslava narozenin

Zájmové činnosti dětí

Relíček

V úterý mohou děti od 16 hodin navštěvovat lidový soubor Relíček, který se schází v prostorách naší mateřské školy. Pod vedením paní Houšťové si děti osvojují prvky lidových tanců, písní a tradic.

Cvičení

Ve středu v budově na Havlíčkově ulici a ve čtvrtek na Brněnských Polích mají děti možnost chodit do cvičení pod vedením Mgr. Bc. Evy Heinzové. Cvičení napomáhá psychomotorickému vývoji: děti si rozvíjejí hrubou motoriku, koordinaci, procvičují pravolevou orientaci, barvy, sluchové vnímání a rytmus. Posilují také paměť: nacvičujeme říkanky a písničky spojené s pohybovou aktivitou. Cvičíme ve dvojicích, děti tak utužují kamarádské vztahy, toleranci a trpělivost.

Bonifácova školička

V edukativně stimulačních skupinkách, které jsou určené pro předškoláky, si děti s rodiči osvojují dovednosti, které jim mohou usnadnit přestup z mateřské školy do základní. Jde o 10 lekcí, kde každá z nich obsahuje činnosti na rozvoj grafomotoriky, jemné a hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, řeči a matematických představ. Domů si děti odnášejí první domácí úkoly – pracovní listy od osvědčených psycholožek, paní Bednářové a Šmardové.

Výstavy a muzea

Rádi navštěvujeme výstavy a expozice s komponovanými programy pro děti, kde mají malí návštěvníci možnost všechno si prohlédnout a vyslechnout výklad odpovídající jejich věku. Velmi oblíbené jsou pracovní dílny, ve kterých mohou všechno probádat. Navštěvujeme všechny dětské výstavy v našem šlapanickém muzeu, občas zavítáme i do Brna.

Návštěva muzea

Spolupráce

Využíváme pomoci studentů z místního gymnázia při organizování mikulášské besídky i oslavy Dne dětí. Žáci základní školy pro nás připravují během podzimu Strašidelnou stezku v prostorách ZŠ. Do ZŠ jsme také zváni na divadelní představení pohádek, které hrají nejen děti ale i učitelé.

Strašidelná stezka na ZŠMikuláš

Naše děti zase chystají drobné radosti v podobě dárků a vystoupení v Domě s pečovatelskou službou ve Šlapanicích. Babičky a dědečky navštěvujeme před vánočními a velikonočními svátky.

Návštěva

Spolupracujeme s Městskou knihovnou ve Šlapanicích, kam chodíme na besedy, půjčujeme si knihy.
Městská policie pro nás připravuje v jarních měsících Dopravní den, při kterém si děti osvojují bezpečnostní pravidla při jízdě na kole a koloběžce.

Dopravní hrátky Dopravní hrátky

Spolupráce s rodiči

Na naší škole máme registrován Klub rodičů a přátel školy. Výbor se podílí na pořádání kulturních a společných akcí s rodiči a dětmi v rámci MŠ. Oblíbené jsou tvořivé dílny s rodiči, drakiáda, dýňové odpoledne, zavírání zahrady nebo zábavné odpoledne s tatínky.

Návštěva myslivny Zavírání zahrady

 

© 1976-2020 MŠ Zahrádka