Vloženo: 8. duben 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 obnovuje provoz Mateřská škola Zahrádka, Šlapanice.
Přítomnost bude umožněna dětem s povinnou předškolní docházkou a dětem IZS, které jsou zapsány v naší mateřské škole. Podmínkou osobní účasti na předškolním vzdělávaní bude negativní výsledek testu, který  musí děti podstoupit 2 x týdně v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že není v den testování dítě přítomno, testuje se den následující. Test u dětí budou provádět pouze jejich zákonní zástupci. Proto je nutné počítat s časovou rezervou 15-20 minut.

Na hlavní budově Havlíčkova 1444/8 bude testovacím místem tělocvična ve 2. patře.

Testovací místo na Brněnských Polích bude v kabinetu. Na výsledky budou děti a rodiče čekat před budovou MŠ.

Při testování budou přítomni naši pedagogičtí pracovníci, ale jen pro zapisování výsledků testů a likvidaci odpadu.

Při negativním výsledku můžete převést dítě do šatny a následně do třídy.

Všechny dospělé osoby jsou povinny si při vstupu do MŠ zakrývat dýchací cesty ochranným prostředkem, dle aktuálního opatření MZd.


Informace k testování najdete zde.

Průběh testování najdete zde.

Postup při testování najdete zde. Instruktážní video Instruktáž pro školy - YouTube

Vloženo: 6. duben 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA, ŠLAPANICE na školní rok 2021 - 2022

bude od 2. do 13. května 2021 a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Více informací najdete zde.

Informace k předzápisu zde.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete zde.

GDPR Informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Kritéria k přijímacímu řízení najdete zde.

 

Vloženo: 6. duben 2021

Čáp (Věra Borská)

Stojí čáp a studuje cestu z map.

Tam je východ, tam je jih, tam je západ a tam sníh.

Tam je louka, tam je řeka – a tam je dům, kde komín čeká.

Básničku dětem přečtěte a následně ji rozeberte: Proč čáp studuje mapu? Můžete využít atlas světa a ukázat dětem, kde jsou teplé kraje, kde jsou světové strany. Víc informací naleznete Ne všichni čápi odlétají do Afriky • Česká společnost ornitologická  nebo  Vlaštovky odlétají aneb zázrak ptačích tahů | iReceptář.cz Jde pouze o seznámení, aby děti měly určitou představu o světě.

Pak se můžete seznámit s písní Stěhovaví ptáci zde. Na konci písně použijte text v závorce „Doma je zase teplo, jaro právě začíná“.

Grafomotorika zde. Každou vlaštovku děti obtáhnou alespoň 3x.

Sluchové vnímání zde.

Zrakové vnímání zde. Dbejte, aby děti pracovaly zleva doprava a shora dolů. Hledání stínů zde, zraková analýza a syntéza zde. Ptačí puzzle zde.

Předmatematické představy zde. Počet zapište pomocí teček. Číslice děti ještě nemusí umět.

Úkol pro všechny děti – výroba čápa zde. Nejprve si děti čápa vybarví (zobák, křídla), pak děti list s čápem podle čáry přeloží, zarýhnou a ve dvojici vystřihnou. Tělo přeloží na druhou stranu a ohnou křídla dolů.

Můžete si také zopakovat písničku Na jaře a naučit se novou Čáp je postrach žab zde. Můžete také dětem zatleskat krátký rytmus (ze 3-4 dob) a děti po vás zopakují (ozvěna klapání zobáku čápa).

Zpěv různých druhů ptáků s říkankami si můžete poslechnout na těchto odkazech:

Ptáci a jejich zpěv - říkanky - pro děti - 1.část - YouTube

Ptáci a jejich zpěv - říkanky - pro děti - 2. část - YouTube

Omalovánka zde.

Bludiště zde.

Rozumová výchova mladší děti zde.

Vloženo: 23. březen 2021

Milí rodiče předškoláků,

každý týden budeme vkládat nové podněty pro práci doma v rámci povinné přípravy dětí na vstup do ZŠ. Prosíme, aby jste koncem týdne úkoly naskenovali nebo vyfotili a poslali na třídní mail. Paní učitelky si je prohlédnou a dle potřeby dají další doporučení. Kdo nemá možnost skeneru, bude úkoly a další práce dětí zakládat doma. Vše pak přinesete při otevření provozu. Pokud budete potřebovat nějakou radu, využijte třídní telefon nebo mail. 

Kdo nemá možnost tisku pracovních listů, napíše na: vera.kollnerova@zahradkaslapanice.cz

Rozvoj jemné motoriky  zde.

Grafomotorika: dbejte, aby děti měly prostor na psacím stole, oba lokty na stole, nohy chodidly na zemi, tužku držely palcem a ukazováčkem  2 -3 cm nad jejím hrotem, prostředníček pod tužkou ("postýlka", na které tužka leží). Vhodné jsou silnější trojhranné tužky a pastelky.  Pokud je ukazováček ve větším napětí, ať několikrát dítě ťukne na tužku. Dojde k uvolnění. Sklon tužky by měl být po celou dobu směrem za rameno, pohyb vycházi z ramene. Správné „špetkovité“ držení tužky platí i pro leváky.

Prstové cvičení: ťukání každého prstu o palec nebo sevřít pěst a postupně prsty natahovat nebo položit bříška prstů na stůl (dlaň zvednutá v mističce) a postupně od palce zvedat a pokládat jednotlivé prsty.

Můj deník - založte prosím dětem složku nebo sešit, kam si děti budou zakládat mimořádný úkol z každého týdne.

1. týden: nakreslit svoji oblíbenou pohádku nebo pohádkovou postavu.

2. týden: nakreslit paní Zimu, splnění úkolů vycházky Loučení se zimou.

3. týden: nakreslit nebo vyrobit morenu.

4. týden: nakreslit barevné vajíčko.

5. týden: vyfotit upečený výtvor nebo upletenou pomlázku.

6. týden: vyrobit čápa nebo nakreslit nějakého ptáka.

 

 

Vloženo: 5. březen 2021

Informace najdete na webových stránkách ZŠ Šlapanice

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vloženo: 27. únor 2021
Vážení rodiče,

podle přijatých krizových opatření  vlády ČR zde se od 1. 3. do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v Mateřské škole Zahrádka, Šlapanice.

V informacích z MŠMT zde máte odkaz na aktuální informace ohledně ošetřovného.

Je nám velice líto, že k takové situaci muselo dojít, ale doufáme, že se opět ve zdraví uvidíme 22. března 2021.


S přáním hezkého dne

Ilona Langerová
Vloženo: 8. únor 2021

14. 4. Tetiny v ZOO - Tetiny Brno

 4.  5. O Smolíčkovi - Musica animae Brno

24. 5. Rozloučení s předškoláky - Divadlo Sandry Riedlové

25. 5. Rozloučení s předškoláky - Divadlo Sandry Riedlové

Vloženo: 3. únor 2021

V době letních prázdnin bude provoz 1. a 2. 7.  a od 2. 8. do 24. 8. 2021 pouze na Havlíčkové.

Od 7. 7. do 30. 7. 2021 a od 25. 8. do 31. 8. 2021 (přípravný týden) bude MŠ uzavřena.

© 1976-2021 MŠ Zahrádka