Vloženo: 8. březen 2021

Milí rodiče předškoláků,

každý týden budeme vkládat nové podněty pro práci doma v rámci povinné přípravy dětí na vstup do ZŠ. Prosíme, aby jste koncem týdne úkoly naskenovali nebo vyfotili a poslali na třídní mail. Paní učitelky si je prohlédnou a dle potřeby dají další doporučení. Kdo nemá možnost skeneru, bude úkoly a další práce dětí zakládat doma. Vše pak přinesete při otevření provozu. Pokud budete potřebovat nějakou radu, využijte třídní telefon nebo mail. 

Kdo nemá možnost tisku pracovních listů, napíše na: vera.kollnerova@zahradkaslapanice.cz

Grafomotorika: dbejte, aby děti měly prostor na psacím stole, oba lokty na stole, nohy chodidly na zemi, tužku držely palcem a ukazováčkem  2 -3 cm nad jejím hrotem, prostředníček pod tužkou ("postýlka", na které tužka leží). Vhodné jsou silnější trojhranné tužky a pastelky.  Pokud je ukazováček ve větším napětí, ať několikrát dítě ťukne na tužku. Dojde k uvolnění. Sklon tužky by měl být po celou dobu směrem za rameno, pohyb vycházi z ramene. Správné „špetkovité“ držení tužky platí i pro leváky.

Můj deník - založte prosím dětem složku nebo sešit, kam si děti budou zakládat mimořádný úkol z každého týdne.

1. týden: nakreslit svoji oblíbenou pohádku nebo pohádkovou postavu.

2. týden: nakreslit paní Zimu, splnění úkolů vycházky Loučení se zimou

 

 

Vloženo: 8. březen 2021

Tento týden se zaměříme na roční období a posloupnost děje.

Můžete se s dětmi naučit básničku:

Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič!

Odtáhnu tě za pačesy za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.

Až ji budou děti dobře umět, můžete přidat hru s prsty. Buď ťukání každého prstu o palec nebo sevřít pěst a postupně prsty natahovat.

Logopedická chvilka zde. Bylo by dobré prstové cvičení i logopedickou chvilku zařazovat každý den.

Grafomotorika: zde a zde a zde a zde.

Sluchové vnímání: zde a zde. Dlouhé a krátké zvuky můžete procvičovat i během dne  na různé jiné slabiky (la - lá, ma - má: "bylo to krátké nebo dlouhé?). Než si to děti ujasní, je potřeba výrazně dětem předvést. Můžete si role i vyměnit - dítě řekne pi a vy určíte délku. Větší zábava pro děti je, když to občas "spletete". Další zde na rozlišování slabého (malá kapka) a silného (velká kapka) zvuku.

Prostorová orientace: veďte děti, aby i slovně označily vpředu - vzadu zde, bludiště zde.

Předmatematické představy zde.

Rozumové schopnosti a řeč: roční období zde a zde. Vyhledávání nesmyslů - co do ročního období patří-nepatří. Veďte děti, aby konkrétně pojmenovaly ve větách zde a zde. Pohádka O dvanácti měsíčkách zde.

Časové vztahy, dějová posloupnost zde a zde. Až děti činnosti popíší, mohou obrázky vybarvit, rozstříhat a skládat podle posloupnosti.

Zrakové vnímání: PL 2x vytiskněte, jeden děti rozstříhají na obrázky, na druhý přikládají zde.

Rozvoj vizuotomoriky - zde. Činnost pro celou rodinu, skládání párátek podle předlohy zde.

Jarní vycházka s úkoly zde. Je to novinka. Až půjdete s dětmi na vycházku, vezmete si list a budete zapisovat splnění úkolů. Hotový list si děti založí do "svého deníku".

Úkol pro všechny děti NAMALOVAT PANÍ ZIMU, jak si ji děti představují. Hotový výkres založí do deníku.

 

Vloženo: 5. březen 2021

Informace najdete na webových stránkách ZŠ Šlapanice

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vloženo: 5. březen 2021

Vážení rodiče, milé děti,

s velikou radostí se s vámi všemi chceme podělit o krásnou zprávu, kterou jsme v těchto dnech obdrželi. Naše mateřská škola se zúčastnila výtvarné soutěže pro školní rok 2020-2021 „Tvořím, tedy jsem“.

První místo v kategorii mateřských škol získala Eliška Kumstátová ze třídy Sluníček a my jí touto cestou posíláme velkou gratulaci.

Výsledky celé soutěže najdete zde: Výsledky Literární a výtvarné soutěže na téma „Tvořím, tedy jsem“ | Místní akční skupina Bobrava

Vloženo: 27. únor 2021
Vážení rodiče,

podle přijatých krizových opatření  vlády ČR zde se od 1. 3. do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v Mateřské škole Zahrádka, Šlapanice.

V informacích z MŠMT zde máte odkaz na aktuální informace ohledně ošetřovného.

Je nám velice líto, že k takové situaci muselo dojít, ale doufáme, že se opět ve zdraví uvidíme 22. března 2021.


S přáním hezkého dne

Ilona Langerová
Vloženo: 8. únor 2021

14. 4. Tetiny v ZOO - Tetiny Brno

 4.  5. O Smolíčkovi - Musica animae Brno

24. 5. Rozloučení s předškoláky - Divadlo Sandry Riedlové

25. 5. Rozloučení s předškoláky - Divadlo Sandry Riedlové

Vloženo: 3. únor 2021

V době letních prázdnin bude provoz 1. a 2. 7.  a od 2. 8. do 24. 8. 2021 pouze na Havlíčkové.

Od 7. 7. do 30. 7. 2021 a od 25. 8. do 31. 8. 2021 (přípravný týden) bude MŠ uzavřena.

© 1976-2021 MŠ Zahrádka